Sponsoring

Om ook in de toekomst klassieke concerten in de Petruskerk te kunnen organiseren, zijn wij als stichting afhankelijk van sponsoren en giften. Draagt u de Stichting Petrusconcerten een warm hart toe?

Doneer dan uw bijdrage op: NL83RABO0323077722 / t.n.v. Stichting Petrusconcerten Oisterwijk

Onderstaande sponsoren gingen u reeds voor:

Petrus Concerten Herdenkingsconcert Tickets Sponsoring Contact